Zmodernizowany Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie uroczyście otwarty

Zmodernizowany Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie uroczyście otwarty

We wtorek, 5 września, oficjalnie otwarto gruntownie odnowiony budynek Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Uroczystego wydarzenia nie mogło przegapić wielu gości specjalnych, urzędników samorządowych, kadry pedagogicznej oraz studentów. Instytucja edukacyjna przechodzi metamorfozę nie tylko w aspekcie estetycznym lub funkcjonalności, ale również w kierunku nowoczesnej edukacji. Do oferty dydaktycznej dołączają atrakcyjne specjalizacje, takie jak mechatronika, technologia poligrafii czy techniki odnawialnych źródeł energii. Przewidziane są również nowe pracownie warsztatowe. Planowane są dodatkowe inwestycje.

Ukończenie remontu było gorąco oczekiwane przez uczniów i nauczycieli. Po wielu latach starań, szkoła zyskała środki na gruntowną renowację i 5 września mogła dumnie zaprezentować wynik tej transformacji podczas uroczystego otwarcia.

Wśród obecnych na ceremonii byli między innymi działacze samorządowi i radni, poseł Kazimierz Smoliński, posłanka Magdalena Sroka oraz senator Ryszard Świlski, który jest absolwentem tej szkoły. Na wydarzeniu zaszczyt swoją obecnością dali również dyrektorzy innych szkół, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele innych placówek edukacyjnych.