Tworzenie uchwały krajobrazowej Pruszcz Gdański: Wpływ mieszkańców i przedsiębiorców

Tworzenie uchwały krajobrazowej Pruszcz Gdański: Wpływ mieszkańców i przedsiębiorców

W tych dniach, ważne punkty są opracowywane w ramach procesu tworzenia uchwały krajobrazowej dla Pruszcza Gdańskiego. Te etapy tworzenia uchwały dają szanse dla lokalnych mieszkańców i właścicieli firm na wyrażenie swoich spostrzeżeń i opinii na temat rozmieszczenia reklam w przestrzeni publicznej tego miasta. Proces zbierania opinii za pomocą ankiet rozpoczął się 18 września 2023 roku i będzie trwał do 12 października tego samego roku.

Głównym celem tej uchwały jest stworzenie jasnego i zrozumiałego układu miejskiego krajobrazu poprzez wprowadzenie konkretnych przepisów dotyczących takich elementów jak reklamy, ogrodzenia czy mała architektura.

Prace nad przygotowaniem założeń i szczegółów tej uchwały dla Pruszcza Gdańskiego zostały zainicjowane przez Uchwałę nr XXXI/358/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański, którą przyjęto 27 września 2021 roku. Ta Uchwała dotyczyła podjęcia działań w kierunku przygotowania projektu uchwały definiującej zasady i warunki umieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń promocyjnych oraz ogrodzeń. Określała również gabaryty, standardy jakościowe i dozwolone materiały budowlane do ich wykonania.