Pruszcz Gdański odstępuje od budowy mieszkań w ramach SIM na rzecz inwestycji socjalnych i komunalnych

Pruszcz Gdański odstępuje od budowy mieszkań w ramach SIM na rzecz inwestycji socjalnych i komunalnych

Z planów budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) rezygnuje Pruszcz Gdański, preferując realizację inwestycji w mieszkania socjalne i komunalne. Jerzy Kulka, zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego, tłumaczy decyzję nieopłacalnością dla miasta budowy mieszkań w ramach SIM.

Jak wyjaśnia Kulka, powodem rezygnacji jest fakt, że potencjalne mieszkania stanowiłyby własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, co wiązałoby się z dużymi kosztami dla miasta. Oprócz przekazania działek pod budowę SIM, miasto musiałoby organizować nabór chętnych do zamieszkania w nowo powstałych lokalach, a w przypadku braku zainteresowania ponosić koszty utrzymania nieruchomości. Dodatkowym obciążeniem byłyby koszty czynszu i konieczność zwrotu pieniędzy do SIM.

W ocenie samorządu koszt jednego metra kwadratowego takiego lokalu byłby niemal dwukrotnie wyższy niż koszt m² mieszkania realizowanego przez spółkę TBS. Wobec takiej analizy, Pruszcz Gdański postanowił skupić swoje zasoby na budowie mieszkań komunalnych i socjalnych.

Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego wydają się popierać decyzję władz. Według jednej z pruszczanek, młodzi ludzie często nie mają możliwości kupienia mieszkania, które w obecnym stanie rynku są dosyć drogie. Deweloperzy podbijają ceny, dlatego inwestowanie w mieszkania socjalne i komunalne może być dobrym pomysłem. Inna pruszczanka przytakuje, że to właściwa droga dla osób, które mają trudności z uzyskaniem kredytu na zakup domu.