Innowacyjna mini oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna dla wsi Pawłowo – inwestycja w gminie Trąbki Wielkie

Innowacyjna mini oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna dla wsi Pawłowo – inwestycja w gminie Trąbki Wielkie

Pierwsze prace związane z budową najmniejszej w całej gminie instalacji oczyszczania ścieków dla jednej ze wsi już rozpoczęły się. Projekt ten, realizowany w Pawłowie w ramach gminy Trąbki Wielkie, będzie kosztować prawie 2,4 miliona złotych. Dofinansowanie na tę inwestycję udało się uzyskać gminie z funduszy europejskich.

W trakcie realizacji jest projekt budowy oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Pawłowa, należącego do gminy Trąbki Wielkie. Pierwsze rury i studzienki już znajdują się na miejscu – informuje urząd gminy.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje utworzenie 286 metrów sieci kanalizacji sanitarnej działającej na zasadzie grawitacji oraz sieci wodociągowej o długości 513 metrów. Dodatkowo powstanie osadnik wstępny o pojemności 50 metrów sześciennych oraz dwa reaktory biologiczne – podkreślają pracownicy urzędu.

Całość przedsięwzięcia opiewa na 2 382 633,00 złote. Gmina Trąbki Wielkie zdołała uzyskać wsparcie finansowe w postaci dofinansowania z funduszy unii europejskiej, które wynosi 1 964 851,00 złotych.