Skuteczna ochrona przed grzybami – co stosować?

Skuteczna ochrona przed grzybami – co stosować?

Fitomykozy stanowią infekcyjne schorzenia, powodujące duże straty w obrębie uprawianych roślin. Grzyby dokonują zakażenia poprzez rany, naturalne otwory lub zdrową tkankę okrywającą organizmu. Warto wiedzieć, jak chronić rośliny przed porażeniem.

Fuzarioza – jak się przed nią chronić?

Choroby wywoływane są przez grzyby zaliczane do rodziny gruzełkowatych. Schorzenia powodują znaczne straty w obrębie upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, pszenicy oraz pszenżyta. Choroby rozwijają się w przypadku dużej wilgotności powietrza, temperatury, utrzymującej się w granicach 15-26 stopni Celsjusza, oraz dobrego nasłonecznienia. Wśród przyczyn wzrostu porażenia roślin wskazuje się ponadto uprawy monokultur bez płodozmianu, stosowanie oszczędnego systemu rolniczego oraz jednostopniowy zbiór. Charakterystyczne objawy fuzarioz stanowią: więdnięcie liści, pomarańczowe skupiska zarodników grzybów oraz puste kłosy. Choroby te są niezwykle trudne do całkowitego wyleczenia. Warto zatem pamiętać o integrowanej ochronie, obejmującej wielokierunkowe działania. Zabiegi, ograniczające porażenie, stanowią: uprawa odpornych odmian, zmianowanie, zaprawianie nasion, likwidacja źródeł infekcji, usuwanie resztek pożniwnych i prawidłowe nawożenie. W przypadku zagrożenia upraw chorobą warto zdecydować się na chemiczne środki zwalczające. Należą do nich triazole (fungicydy) i benzimidazolowe. Warto je wykorzystać w fazie wegetacyjnej upraw.

Fytoftoroza – jakie środki stosować?

Schorzenie wywoływane jest przez jednostki grzybopodobne zaliczane do rodzaju Phytophthora. Choroba ta atakuje nie tylko uprawy rolnicze, ale także rośliny ozdobne, sadownicze, drzewa, krzewy i warzywa. Schorzenie w znaczący sposób ogranicza ilość wody i soli mineralnych pobieranych z gleby. Rozwój choroby w początkowej fazie przebiega bezobjawowo. Po zaobserwowaniu oznak porażenia rośliny nie da się już uratować. Choroba przyczynia się do gnicia korzeni, żółknięcia liści, a w ostatecznej fazie uschnięcia całego organizmu. Ze względu na nieuleczalność fytoftorozy należy pamiętać o zabiegach, zapobiegających porażeniu. Nie zaleca się sadzenia roślin z widocznymi objawami choroby. Zainfekowane organizmy należy całkowicie usunąć i spalić.

Choroby grzybowe stanowią duże zagrożenie dla uprawianych roślin. Należy zatem pamiętać o wielokierunkowej, zintegrowanej ochronie upraw. W przypadku konieczności zastosowania środków chemicznych, warto wykorzystać dobrej jakości produkty dostępne na stronie Syngenta.pl.