Pruszcz Gdański: Utrudnienia w ruchu na ulicy Strzeleckiego do sierpnia związane z pracami budowlanymi

Pruszcz Gdański: Utrudnienia w ruchu na ulicy Strzeleckiego do sierpnia związane z pracami budowlanymi

Na mieszkańców Pruszcza Gdańskiego czekają istotne zmiany dotyczące organizacji ruchu na ulicy Strzeleckiego. Przyczyną takiej sytuacji jest rozpoczęcie działań budowlanych, które wpływają na ulicę oraz są częścią projektu rozbudowy i modernizacji drogi krajowej numer 91.

Planowane zmiany w organizacji ruchu objęte będą następującymi punktami:

W pierwszej kolejności, prędkość na drodze krajowej nr 91 (ul. Grunwaldzka), będzie musiała zostać ograniczona do 50 km/h. Dotyczyć to będzie stref robót budowlanych, które znajdują się nieopodal granicy między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem.

Kolejnym punktem jest ograniczenie ruchu dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Kanału Raduni pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem. Użytkownicy będą mogli korzystać tylko ze ścieżki pieszo-rowerowej położonej po zachodniej stronie Kanału Raduni. Natomiast ścieżka pieszo-rowerowa znajdująca się po wschodniej stronie Kanału Raduni zostanie zamknięta dla ruchu pieszych i rowerzystów na odcinku od ul. Przemysłowej do mostku nad Kanałem Raduni na granicy Pruszcza Gdańskiego i Gdańska.

Ostatnim z planowanych działań jest wprowadzenie dodatkowych znaków ostrzegawczych oraz urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.