Policja z Pruszcza Gdańskiego wspiera młodzież szkolną

Policja z Pruszcza Gdańskiego wspiera młodzież szkolną

Policja z Pruszcza z myślą o uczniach

Policja z Pruszcza Gdańskiego weźmie udział w powiatowej akcji o nazwie „Bezpieczna droga do szkoły”. Chodzi w niej o to, aby sprawdzić, czy dzieciaki z okolicznych szkół mają możliwość bezpiecznego dotarcia do swoich placówek. Dotyczy to sprawdzenia oznakowania drogowego, a także przekazania wiedzy uczniom. Wszystko po to, aby droga do szkoły była dla dzieci jak najbezpieczniejsza. Nie zaszkodzi też przekazać trochę wiedzy dorosłym, którzy sami często zapominają o jakże kluczowej kwestii bezpieczeństwa.

Pogadanki z policją

W ramach akcji dzieci będą mogły uczestniczyć w spotkaniach z policjantami. Dowiedzą się tam czegoś nowego na temat przepisów ruchu drogowego i środków transportu. Policjant w mundurze zawsze sprawia u dziecka wrażenie autorytetu, dlatego spotkania takie mają być bardziej skuteczne niż zwykłe omówienie tematu z nauczycielem.

Przestroga także dla rodziców

Policjanci zwracają uwagę na to, że  początek września to okres dużego stresu i zamieszania. Przez to nasza koncentracja i uwaga mogą ucierpieć. Przekłada się to na bezpieczeństwo na drodze, a przecież ono jest kluczowe dla naszego dobrostanu. Ważne jest również to, aby pamiętać o zachowaniu ostrożności w okolicy szkoły.

Policja z Pruszcza apeluje do kierowców

Akcja ma na celu nie tylko edukowanie dzieci, ale także przypomnienie kierowcom kilku ważnych rzeczy. Kiedy zbliżamy się naszym pojazdem do terenu szkoły, nigdy nie mamy pewności, czy na ulicę nie wybiegnie nam jakieś dziecko. Pamiętajmy, że człowiek w młodym wieku jeszcze kształtuje w sobie rozsądne myślenie i umiejętność oszacowania ryzyka. Trudno jest więc wymagać od ucznia szkoły podstawowej, aby znał na pamięć wszystkie przepisy ruchu drogowego i na każdym kroku umiał przeanalizować słuszność swoich zachowań. Dlatego właśnie placówki, do których uczęszczają dzieci, to miejsce w pobliżu których konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.