Otwarcie wystawy poświęconej unikalnej architekturze Pruszcza Gdańskiego

Otwarcie wystawy poświęconej unikalnej architekturze Pruszcza Gdańskiego

Po zakończeniu piętnastej, jubileuszowej edycji Sceny Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim, mieszkańcy miasta mogą cieszyć się kolejnym wydarzeniem kulturalnym. Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza wraz z Referatem Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta na oficjalne otwarcie wystawy „Architektura niechciana w Pruszczu Gdańskim i powiecie gdańskim 1920-1956”. Wydarzenie to odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 12:00 w Domu Wiedemanna przy ul. Krótkiej 6.

Koncept wystawy może wydawać się nietypowy, a nawet absurdalny – Pałac Kultury i Kancelaria Rzeszy w Pruszczu Gdańskim? Jednakże, niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że przez okres nieco ponad 20 lat, Pruszcz Gdański i powiat gdański były miejscem unikalnego eksperymentu dwóch totalitarnych systemów – faszystowskiego i stalinowskiego. W tym okresie, te tereny wiejskie zaczęły być kształtowane zgodnie z rozwiązaniami architektonicznymi typowymi dla dużych miast.

Wystawa „Architektura niechciana w Pruszczu Gdańskim i powiecie gdańskim 1920-1956” prezentuje znane miejscowe obiekty pod nowym kątem. Autorzy ekspozycji nie umniejszają ich funkcji użytkowych, lecz ukazują szerszy kontekst ideologiczny tych budowli oraz głęboki wpływ totalitaryzmów na dziedzictwo architektoniczne tego regionu. Mimo że zarówno faszyści jak i komuniści czasów stalinizmu dążyli do całkowitego kontrolowania obywateli we wszystkich aspektach ich życia, to udowodnili oni, że potrafili osiągnąć swoje cele również poprzez architekturę.