Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

W Pruszczu Gdańskim znajduje się rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Budynek ma za sobą długą, bardzo ciekawą historię. Pierwsza świątynia rzymskokatolicka murowana powstała jeszcze w XIV wieku. Niestety, pod wpływem pożaru na wsi, dachy oraz wnętrze budowli uległy zniszczeniu. Kościół odremontowano, a w XVI wieku został on przejęty przez ewangelików. Na przestrzeni kolejnych lat, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego był stale remontowany. Ewangelicy sprawowali w nim nabożeństwa do 1944 roku, po czym świątynia powróciła w ręce katolików. 

Charakterystyka kościoła rzymskokatolickiego 

Struktura organizacji świątyni wyznania rzymskokatolickiego jest konkretna i taka sama w przypadku wszystkich kościołów katolicich. Podstawowym organem rzymskokatolickiej świątyni jest diecezja, na której czele stoi biskup. Świątynią o wyznaniu katolickim jest kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Pruszcz Gdański posiada tylko jeden dom ducha świętego, który nie tylko stanowi świątynię liturgicznych spotkań, ale również jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa pomorskiego. 

Kościół Pruszcz Gdański Podwyższenia Krzyża – styl i architektura

Świątynia została wzniesiona w stylu gotyckim w XIV wieku. Budowla jest murowana z cegły, posiada gwiaździste sklepienie nad nawami, a także sklepienie krzyżowe nad prezbiterium. We wnętrzu nadal zostało zachowane bogate drewniane wyposażenie oraz piękne polichromie. Duże wrażenie robi renesansowa ambona z XVI wieku, a także barokowy prospekt organowy. W kościele po północnej stronie można podziwiać XIX-wieczną kostnicę w stylu neogotyckim. Jeżeli jesteś miłośnikiem gotyku, z pewnością spodoba Ci się architektura, jaką prezentuje kościół Pruszcz. 

Podwyższenia Krzyża – parafia w Pruszczu Gdańskim

W roku 2016 kościół parafialny został odrestaurowany, a podczas remontu skupiono się na odtworzeniu maswerki. Jednakże, w trakcie realizowania projektu odkryto, że wiele detali zostało zachowanych, co stanowi niezwykłą rzadkość na Pomorzu. Maswerki zachowane w takiej ilości możemy podziwiać jeszcze tylko w Toruniu. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego posiada bramę cmentarną oraz teren przykościelny, na którym znajduje się kaplica przedpogrzebowa.

Kościół Pruszcz Podwyższenia Krzyża siedzibą okazałego dzieła

Niezwykłym faktem wpisanym w biografii kościoła jest to, że w latach 1578-1945 znajdował się tam Ołtarz Ukrzyżowania cennego artysty Colijna de Cotera z Brukseli. Dzieło to jest jednym z najbardziej szanowanych zabytków malarstwa niderlandzkiego na terenie Polski. Po zakończeniu II wojny światowej ołtarz został oddany w ręce Muzeum Narodowego w Warszawie i właśnie tam możemy podziwiać go do dnia dzisiejszego. Mimo wszelkich starań ze strony samorządu oraz władz kościoła nie wyrażono zgody na powrót ołtarza do świątyni. Dzieło na dobre zostało zapisane w eksponatach Muzeum Narodowego w Warszawie, a mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego z wielką dumą wspominają o posiadłości tak wielce cenionego zabytku.