Gdańskie dzielnice na progu zmiany granic: konsultacje społeczne i potencjalne skutki finansowe

Gdańskie dzielnice na progu zmiany granic: konsultacje społeczne i potencjalne skutki finansowe

Możliwe jest, że sześć dzielnic Gdańska dozna zasadniczych zmian, jeśli lokalni radcy miejski przegłosują odpowiednie uchwały. Przed podjęciem tak ważnej decyzji, urzędnicy pragną poznać stanowisko mieszkańców na ten temat. W związku z tym, w najbliższy poniedziałek zostaną rozpoczęte konsultacje społeczne, które mają pomóc w zebraniu opinii publicznej. Wyniki tych konsultacji zostaną uwzględnione przez radnych podczas podejmowania ostatecznej decyzji.

Między sześcioma gdańskimi dzielnicami toczą się obecnie prace mające na celu przeprowadzenie reorganizacji granic administracyjnych. Części terytorium jednej dzielnicy mogą zostać przyłączone do innej dzielnicy. W ten sposób chce się uporządkować istniejące zamieszanie administracyjne, jednak wiąże się to również z konsekwencjami finansowymi.

Dzieje się tak dlatego, że dzielnice, które zyskają na powierzchni w wyniku tej restrukturyzacji, otrzymają większy budżet od miasta. Z drugiej strony, dzielnice, które stracą część terytorium i tym samym mieszkańców, mogą oczekiwać proporcjonalnego zmniejszenia budżetu.

Finansowanie rad dzielnic jest uzależnione od liczby mieszkańców – na każdego przypada 12, 15 lub 18 zł. Wartość finansowania jest zależna od frekwencji mieszkańców w wyborach do rad dzielnic. Ważne jest jednak podkreślenie, że zmiana granic dzielnic nie będzie miała wpływu na adresy mieszkańców ani nie spowoduje konieczności wymiany dokumentów.